Защита на личните данни

Ние зачитаме Вашите лични данни И НЕ СЪБИРАМЕ  ТАКИВА

Ние НЕ събираме и НЕ използваме лична информация, за да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние НЕ събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ инструменти за автоматично събиране на информация.След приключвене на поръчката се изтриват личните ви данни.

Нови продукти